+7(926) 843-39-73
info@japansax.ru
YAMAHA YAS-875 Custom
188 000 руб
Yamaha YAS-875 Custom
: .
, Yamaha.
F#.
- .
!
: Yamaha, Yamaha Custom,
.
.